Vipassana

 

Vipassana  betyder att se saker som de egentligen är. Den är en av Indiens äldsta meditationstekniker, och lärdes ut för över 2 500 år av lord Buddha. Buddha såg det sedan som ett universellt botemedel mot universella problem.
 
Denna teknik, utan anknytning till någon religion eller sekt, syftar till att fullständigt göra slut på mentala orenheter, och därigenom nå full befrielse som är den högsta lycka. Dess syfte är att läka människan; inte endast att bota sjukdomar utan att fullständigt bota allt mänskligt lidande. 
 
Vipassana är en väg till självförändring genom själviakttagelse, som fokuserar på det nära samspelet mellan kropp och sinne. Detta är något som kan upplevas direkt, genom disciplinerad uppmärksamhet på de kroppsliga förnimmelser som styr kroppens liv, och som oavbrutet står i samband med och betingar sinnet. Baserad på iakttagelse är detta en självutforskande resa till kroppens och sinnets gemensamma ursprung genom vilken man löser upp mentala orenheter. Detta leder till ett balanserat sinne fullt av kärlek och medkänsla. 
 
De naturlagar som styr våra tankar, känslor och förnimmelser blir tydliga för oss. Vi förstår genom direkt upplevelse hur man gör framsteg och hur man faller tillbaka, hur man skapar lidande och hur man befriar sig från lidande. Vårt liv kommer alltmer att kännetecknas av ökad medvetenhet, klarhet, självkontroll och frid.

 

För att lyckas  med Vipassana och arbetet med att nå insikt krävs att du är lugn och koncentrerad. Som en förberedelse till Vipassana används därför Samatha, en flertusenårig Indiskt meditationsteknik som lugnar ditt sinne och stärker din koncentrationsförmåga. Något som Samatha har har gemensamt med Yoga och många andra meditationstekniker i världen. Visserligen kan Samatha lugna ditt sinne,   men för att avslöja hur sinnet stördes till att börja med och hindra det från att bli stört igen krävs den insikt du får genom Vipassana.

 

 

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga