Ayurveda text

27.07.2016 09:35

Ayurvedas äldsta nu tillgängliga text heter Charaka Samhita. Den är ca 3 500 år gammal och är fortfarande basen för Ayurvedisk medicin. Först var det en lära som gick från mun till mun som de lärde männen, sk rishis, mediterat sig fram till. Efter tiden då Charaka Samhita nedtecknades har Ayurveda utvecklats och tagit intryck av nya kunskaper. Mycket har tillkommit men de grundläggande principerna är fortfarande desamma. Ayurveda är en levande kunskap och Charaka säger att varje mänsklig varelse är unik och har en alldeles egen individuell konstitution, ett genetiskt arv och en predisposition för vissa sjukdomar. Ayurveda ska formas efter den tid och den plats den praktiseras i, för att på bästa sätt passa patienternas behov och möjligheter. Kroppen påverkar själen och vice versa, tankeprocesser har fysiska efekter och obalanser eller störningar i kroppen förorsakar psykiska problem. Det finns inget inom Ayurveda som är en ren fysisk eller psykisk åkomma, de två särskiljs inte. Ayurveda är en del av den Vediska kunskapstraditionen och den Ayurvediska människosynen kommer från denna andliga tradition. Människan är en enhet av Själ, Medvetande (Sinne), Kropp och De Fem Sinnena, och Ayurveda använder alltid detta helhetsseende när man ser på sjukdom och hälsa. Definitionen på hälsa inom Ayurveda talar om balans inom Doshorna (Vata, Pitta, Kapha), balans inom Elden (matsmältning och ämnesomsättning), balans i alla vävnadssystem, balans i utsöndrandet av slaggprodukter etc. Efter uppräknandet av dessa fysiska funktioner talar man också om lycka och tillfredsställelse i själen, medvetandet och de 5 sinnena.

Tillbaka

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga