Ayurveda

11.10.2011 13:02

En positiv synergieffekt där medvetandet och fysiologin samverkar för att skapa ökad immunitet. Ett medvetande som möjliggör ett liv spontant i samklang med naturens lagar. Detta är i sig en god förutsättning för ett liv fritt från ohälsa och lidande.

Ayur Veda som bland annat beskriver hur "födan ska vara din medicin", är framför allt förebyggande medicin. Den moderna skolmedicinen har överlägsen kunskap om att behandla redan uppkommen ohälsa - manifesterad akut ohälsa. Det föreligger ingen som helst motsättning i sig mellan Ayur Veda och modern skolmedicin (allopatin). AyurVeda är en väl beprövad och allt mer vetenskapligt belagd hälsokunskap rörande olika förebyggande åtgärder. Med all önskvärd tydlighet är Ayur Veda långt mer kostnads-effektiv, än de gängse åtgärderna inom modern skolmedicin, som blir aktuella när ohälsan redan är manifesterad i lidande och akut sjukdom.

Ayur Veda ger alla och envar, en enkel kunskapsteoretisk grund till att förstå hur hälsa upprätthålles.

I Ayur Veda anges att - "det inte finns någonting, vare sig i sinnevärlden eller tankevärlden, som inte vid något tillfälle kan vara välgörande för hälsan för en individ".

Mekanismerna för hur vårt inre - mikrokosmos - samverkar på gott och ont med omgivningen - makro- kosmos - förstås enkelt med Ayur Veda synsättet.

Tillbaka

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga