Dinkel

27.10.2011 11:15

DINKEL (triticum spelta)

Är ett återupptäckt ursädeskorn som härstammar från enkorn och tvåkorn. Sorten som odlas är Ostro men en provodling med Ubekulmen Rotkorn inleddes sådden hösten 1999. Det är en ren omanipulerad dinkel som har kvar sina ursprungliga fina egenskaper. Sedan hösten 2001 har det bara använts Rotkorn till utsäde.

DINKEL har odlats i Sverige sedan stenåldern och fynd visar att den odlats på Gotland ända fram till 1960-talet. Den kallades här för sandvete eller gammelvete. Dinkel passar på magra steniga marker liksom på sand och myrmarker och trivs särskilt bra på kalkstensgrund.  I dess hemtrakter södra Tyskland och Schweiz är DINKEL mycket uppskattat och omtyckt och används ofta till olika slags dietkoster och terapier.

DINKEL kan användas på samma sätt som våra vanliga sädesslag. DINKEL har högre proteinhalt och en annorlunda aminosyresammansättning än vete vilket ger den bra bakegenskaper. DINKELn har dessutom en god smak.

Dinkelkornet omges av ett tätt sittande yttre skal som skyddar kärnan från luftföroreningar under växtperioden och mot eventuella skador under lagring. Det dubbla skalet gör också att kärnans yttre tunna membran blir mer lättsmält.

Efter tröskning måste DINKELn alltså först skalas i en specialbyggd skalmaskin innan den kan malas till  dom olika mjölsorterna. Agnarna som är rika på kisel, används bl.a. till fyllning av kuddar och madrasser. DINKEL odlas nu ekologiskt runt om på Gotland.  Vid skörd levereras all DINKEL till KRAV- godkända När-Lau Valskvarn AB där torkning och lagring sker för att under året sedan skalas och malas.

 

"Dinkeln är det bästa sädeskornet. Den verkar 
värmande och är fettrik, har högvärdig näring 
och är mildare än andra spannmålssorter.
Den som äter Dinkel bildar bra muskelkött och 
befrämjar blodbildningen. Dinkel ger ett glatt sinnelag och gladlynthetens gåva. I vilken form man tillreder och äter den,
som bröd eller kokt är Dinkel bra och lättsmält"
                                                    Hildegard av Bingen 

 

 

Tillbaka

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga