Ojas

24.01.2013 12:32

OJAS betyder "energi" eller "styrka" i allmänhet. Inom Ayur Veda betyder det "styrka mot sjukdom" eller "immunförsvar".

OJAS och begreppet BALA från Ayur Veda kan fritt tolkat relateras till vad modern skolmedicin (allopatin) benämner det humorala respektive cellulära immunförsvaret. Ayur Veda är en av världens äldsta och mest välbevarade hälsotraditioner.

Ayur Veda är mycket väl beprövad och idag allt mer belagd enligt modern vetenskapssyn.

I enlighet med Ayur Veda påverkas OJAS - immunförsvaret, på gott och ont av mentala, fysiologiska, sociala och yttre miljöfaktorer.

 

OJAS är enligt Ayur Veda den immunologiska styrka som genereras när ämnesomsättningen fungerar optimalt. OJAS bringar immunitet, ljus, kunskap och kärlek i fysiologin, i personlig- heten - i medvetandet. AyurVeda beskriver i detalj en process med 13 stycken AGNIOR - "för- bränningseldar", eller grundläggande biokemiska processer i ämnesomsättningen.

När denna process fungerar optimalt genereras OJAS - immunitet, samt ett medvetande om att upprätthålla optimal funktion i ämnesomsättningen över tid.

En positiv synergieffekt där medvetandet och fysiologin samverkar för att skapa ökad immunitet. Ett medvetande som möjliggör ett liv spontant i samklang med naturens lagar. Detta är i sig en god förutsättning för ett liv fritt från ohälsa och lidande.

Ayur Veda som bland annat beskriver hur "födan ska vara din medicin", är framför allt förebyggande medicin. Den moderna skolmedicinen har överlägsen kunskap om att behandla redan uppkommen ohälsa - manifesterad akut ohälsa. Det föreligger ingen som helst motsättning i sig mellan Ayur Veda och modern skolmedicin (allopatin). AyurVeda är en väl beprövad och allt mer vetenskapligt belagd hälsokunskap rörande olika förebyggande åtgärder. Med all önskvärd tydlighet är Ayur Veda långt mer kostnads-effektiv, än de gängse åtgärderna inom modern skolmedicin, som blir aktuella när ohälsan redan är manifesterad i lidande och akut sjukdom.

 

Ayur Veda ger alla och envar, en enkel kunskapsteoretisk grund till att förstå hur hälsa upprätthålles.

I Ayur Veda anges att - "det inte finns någonting, vare sig i sinnevärlden eller tankevärlden, som inte vid något tillfälle kan vara välgörande för hälsan för en individ".

Mekanismerna för hur vårt inre - mikrokosmos - samverkar på gott och ont med omgivningen - makro- kosmos - förstås enkelt med Ayur Veda synsättet.

Tillbaka

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga