Acupuncture

Akupunktur är en alternativ behandling som behandlar patienterna genom införande och manipulation av nålar i kroppen.  Man kan säga  att det lindrar smärta och   behandlar  olika sjukdomar samt att den främjar den allmäna hälsan .[De tidigaste skriftliga anteckningar av akupunktur finns i Huangdi Neijing (黄帝内经, översatt som Den Gula Kejsarens Inre Canon ), daterad ca 200 f. Kr. ] Akupunktur innehåller traditionella kinesiska medicinen som en integrerad del av sin praktik.

 

Sök på webbplatsen

Ayurveda och Yoga